Ekološko sigurnom svaremenom tehnologijom izvodimo radove na mehaničkom čisćenju cevi svih vrsta i dimenzija cevovoda. Prisutni smo i čistimo industrijsku, atmosfersku i fekalnu kanalizaciju u industriji, građevinskim kanalizacionim mrežama, cevovodima komunalnih i sanitarnih objekata, sanitarnih čvorova svih vrsta separatora, crpnih stanica, bazena i objekata za preradu otpadnih voda. Vršimo degazaciju rezervoara od nafte i naftnih derivata kao i regeneraciju cevastih i reni bunara.

Fotografija
Fotografija

Izvodimo sve vrste zanatskih radova u građevinarstvu. Renoviranje stanova: molersko farbarski radovi, kremičarski radovi, vodovodnih i kanalizacionih cevi u stambenim zgradama.