Posedujemo veliko iskustvo u izvođenju radova na mehaničkom čišćenju i regeneraciji fekalnih atmosferskih i industrijskih kanalizacionih cevi svih dimenzija od F 50 do F 2000 mm.

Izvodimo radove i na čišćenju reni bunara, vodotornjeva, separatora, prelivnih i fekalnih taložnika, crpnih stanica, rezervoara, kolektora i svih drugih industrijskih cevovoda kao što je cevovod sa tvrdim naslagama fero-sulfata i kamenca u železarama do cevovoda za transport pepela i termoelektranama.

Na osnovu dosadašnjeg iskustva ustanovili smo da u našoj sredini u industrijskim i gradskim cevovodnim mrežama nema redovnog preventivnog održavanja. Poznato je da eksploatacijom cevodova dolazi do taloženja raznog otpadnog materijala na unutrašnjim zidovima cevi pa dolazi do potpunog začepljenja, used čega dolazi do zastoja u procesu proizvodnje u fabrikama a ulice u gradovima poplavljene.

U savremenom svetu čišćenje cevovoda nije ni lak ni jednostavan posao i iziskuje značajna sredstva i to u preventivi. Postoje razni alati i metodi rada. Naša Javna Komunalna Preduzeća vrše čišćenja prevaziđenim i manje efikasnim alatima kao što je obična mlaznica. Tim alatima je moguće samo odgušenje manjih zapušenja. Našom tehnologijom, uključujući svetska dostignuća uspešno skidamo višegodišnje naslage raznog otpadnog materijala sa unutrašnjih zidova cevi do punog prečnika.

TURBO-ROTACIONE MLAZNICE, HIDRAULIČNE MAŠINE, AUTO-CISTERNE USISNO POTISNOG DO 250 BARA I PUMPA VISOKOG PRITISKA SA PRITISKOM 1400 BARA – garancija su da ce Vaš cevovod biti regenerisan u potpunosti do prečnika cevi.

Dvadeset godina iskustva i oprema koju posedujemo pokazala je veliku primenjivost u rešavanju problema kako u industrijskim tako i gradskim cevovodnim mrežama.